Công nghệ sấy

Trái cây sấy dẻo

26 Thg9 , 2018

Nho Sấy khô

23 Thg2 , 2019

Vải Thiều sấy dẻo

23 Thg2 , 2019

Sấy hạt mắc ca

10 Thg4 , 2019

Sấy Bột Bơ

23 Thg2 , 2019

Khoai Lang Sấy Dẻo

01 Thg3 , 2019

Sấy Rau Chùm Ngây

23 Thg2 , 2019

Muối ớt sấy khô

31 Thg8 , 2018

Thơm sấy dẻo

23 Thg2 , 2019
© Copyright 2018maysaydq.com Designed by Viễn Nam