Công nghệ sấy

Trái cây sấy dẻo

26 Thg9 , 2018

Nho Sấy khô

31 Thg8 , 2018

Vải Thiều sấy dẻo

01 Thg8 , 2018

Sấy hạt mắc ca

30 Thg8 , 2018

Sấy Bột Bơ

20 Thg8 , 2018

Khoai Lang Sấy Dẻo

25 Thg11 , 2018

Sấy Rau Chùm Ngây

17 Thg8 , 2018

Muối ớt sấy khô

31 Thg8 , 2018

Thơm sấy dẻo

20 Thg7 , 2018
© Copyright 2018maysaydq.com Designed by Viễn Nam